Наука и религия

В много страни не само в България, както всъщност и в развитите капиталистически страни, когато отглеждат деца, в повечето случаи…