Наука и религия

В много страни не само в България, както всъщност и в развитите капиталистически страни, когато отглеждат деца, в повечето случаи…

Суеверия

Докато са в Швеция, пътниците често забелязват, че хората, които вървят по улицата, могат да променят посоката си по странен…